آلبوم تمنا :

بغض عشق

تمنا

جنون

ستاره

دوست دارم

یادت باشه دوستت دارم

هرچی میگم

اجرای زنده دو آهنگ جنون و منو تو در کنسرت